A Barcelona fan crides qui en serà governador; responen totes a l'una, que governi aquest senyor

Temes associats al refrany: llocs, persones