A allò teu, tu; a allò meu, jo; Déu, a allò de tots (Recomana que cada u es pose en els propis assumptes, que és qui millor els coneix, i no en els dels altres)

Temes associats al refrany: persones, déu