A Alboraia, filla meua, no vages a festejar, que et faran el dot en xufes i hauràs de rosegar (Poble valencià de la comarca de L'Horta)

Temes associats al refrany: llocs, parentiu