Any de mal temps, fins i tot les velles posen dents (Antigament, els ancians solien estar desdentats, però quan la necessitat apretava, havien d’esforçar-se a menjar del que hi haguera)

Temes associats al refrany: any, persones, mal, cos huma, temps, vell