Qui no vol quan pot, no pot quan vol (Explica que a vegades, per interessos contradictoris, no es fan les coses)

Temes associats al refrany: dites