El món està perdut, desgraciat aquell que se’l trobe

Temes associats al refrany: monTraducción al castellano (google): El mundo está perdido, desgraciado aquel que se le encuentre