De dilluns a dimarts, no hi va sinó un pas.

Temes associats al refrany: setmana