Amb paciència i més paciència s'arriba a jutge de l'Audiència (A la vida cal tenir paciència. Tot vol paciència; amb paciència i saliva, un elefant ho va fer a una formiga)

Temes associats al refrany: justicia, oficisTraducción al castellano (google): Con paciencia y más paciencia se llega a juez de la Audiencia