Al temps se li ha de donar lo que és seu (Recomana no interferir en les coses que són immutables i que acabaran sent com eren)

Temes associats al refrany: donar, temps