Al mig, com el dijous (Es diu d'una persona que sempre està pel mig)

Temes associats al refrany: setmana, maneres de dirTraducción al castellano (google): En medio, como el jueves