Això és del temps de Noé [o vell com Noé] (Ser molt vell o molt antic)

Temes associats al refrany: vell, temps, maneres de dirTraducción al castellano (google): Esto es del tiempo de Noé [o viejo como Noé] (Ser muy viejo o muy antiguo)