Abrigar-se amb capa d'altri (Alliberar-se de la responsabilitat d'un acte carregant-la a un altre)

Temes associats al refrany: indumentària, maneres de dirTraducción al castellano (google): Abrigarse con capa ajena (Liberarse de la responsabilidad de un acto cargando a otro)