Abaixar-li els fums (Dir-li obertament el que es pensa. Abatre l'orgull d'una persona. Posar els peus plans, fer perdre l'urc; transigir, condescendir)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Bajarle los humos (Decirle abiertamente lo que se piensa)