A tall d’església catedral, quals foren els pares, els fills seran [a tall de = a manera de] (Els fills aprenen o malaprenen dels pares per imitació, ja que els pares són el seu model i referent)

Temes associats al refrany: parentiu