A punta de dia (Quan comença a fer-se de dia)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dia i nitTraducción al castellano (google): Al amanecer (Cuando empieza a hacerse de día)