A punta de clar (Quan comença a haver-hi claror de dia, però encara no es veu el sol, o se'n comença de veure un poc. A punta de dia, a punta de sol, quan comença a clarejar, quan clareja el dia, quan trenca el dia, a l'alba)

Temes associats al refrany: maneres de dir, dia i nit