A primera hora (Al començament del dia o de la part del dia que s'expressa)

Temes associats al refrany: dia i nit, maneres de dirTraducción al castellano (google): A primera hora (Al comienzo del día o de la parte del día que se expresa)