A molt parlar, poc encertar [o obrar] (Quan es parla més del compte es diuen o es fan coses inconvenients)

Temes associats al refrany: parlar