A lo que l'home no hi arriba, Déu hi val

Temes associats al refrany: déuTraducción al castellano (google): A lo que el hombre no llega, Dios vale