A la porta toca un flare; si no li donen pa, s'esbarre (Morella)

Temes associats al refrany: dites