A la percaça de (A la caça de, a la recerca de)

Temes associats al refrany: maneres de dir, caçaTraducción al castellano (google): A la busca de (A la caza de, en busca de)