A grans trets (En poques paraules, sense entrar en detalls. Dient només les coses principals)

Temes associats al refrany: parlar, maneres de dirTraducción al castellano (google): A grandes rasgos (En pocas palabras, sin entrar en detalles)