A falta d’altre, mon pare és alcalde (Menyspreen la conducta paterna tot reconeixent-ne l’autoritat o l’herència)

Temes associats al refrany: parentiu