A ell, que és mesell; a ella, que és femella (Es diu encoratjant algú a acarar algun risc o persona)

Temes associats al refrany: persones