A dobler un (A molt baix preu)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners