A cor (Tots alhora, tots junts, tots a una veu)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cantar, cos huma