A casar, a cops de cul s’hi pot anar (Poc importen les circumstàncies per a qui té voluntat de fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: cos huma, amor