A casalforta no hi ha gormands (Vol dir que si una família vol prosperar, no s'hi han de permetre malfeiners ni goluts)

Temes associats al refrany: menjarTraducción al castellano (google): A casalforta no hay golosos (Quiere decir que si una familia quiere prosperar, no se deben permitir malfeiners ni glotones)