A la casa que hi va un frare i la mare té fillets, a qui cridaran per pare aquells pobres angelets? (Els animals que es crien sense progenitors interpreten com a pare o com a mare qui els cuida o qui els freqüenta)

Temes associats al refrany: parentiu