A casa d'un titella, ella és ell i ell és ella.

Temes associats al refrany: casaTraducción al castellano (google): En casa de un títere, ella es él y él es ella.