A cal sabater, sabates de paper (Expresa que en aquells llocs a on hi ha facilitat per a fer o per a aconseguir una cosa determinada és a on, precisament, eixa cosa acostuma a faltar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, indumentàriaTraducción al castellano (google): En casa zapatero, zapatos de papel (Expresa que en aquellos lugares donde hay facilidad para hacer o para conseguir una cosa determinada es donde, precisamente, esa cosa suele faltar)