A cal [i a can] (A casa de)

Temes associats al refrany: maneres de dir, casa