A cada rentada, una esguinçada (Es diu al•ludint a una successió de desgràcies o de mals èxits)

Temes associats al refrany: dites