A bodes i a fillol, qui no et convida no et vol [fillol = xiquet protegit per un padrí o padrina] (És una fórmula que es diu a qui no han convidat a la boda)

Temes associats al refrany: persones