A baix està lo bo!, diu la colmena al colmener

Temes associats al refrany: oficis