A bagassa i cavaller, tot quant fa li està bé (Vol dir que a les persones desvergonyides i a les de gran posició social, la societa

Temes associats al refrany: persones