A allò teu, tu (Recomana que cada u es pose en els propis assumptes, que és qui millor els coneix, i no en els dels altres)

Temes associats al refrany: persones