A allò que no pot ser, paciència (Es diu com a consolació i confirmació que determinades coses no tenen remei, encara que puguen tenir compensació)

Temes associats al refrany: dites