A agafar figues amb tu, no seria jo qui anara (Expressió utilitzada amb una altra persona de més baixa alçada)

Temes associats al refrany: plantesTraducción al castellano (google): A coger higos contigo, no sería yo quien fuera (Expresiión utilizada con otra persona de más baja altura)