Tenir un peu a la sepultura (Estar pròxim a la mort)

Temes associats al refrany: salut, mortTraducción al castellano (google): Tener un pie en la sepultura (Estar próximo a la muerte)