Mala pesta (Nom insultant que es dóna a una persona o cosa considerada com a molt dolenta)

Temes associats al refrany: salut, maneres de dir, mal