Bons costums i diners, fan els fills cavallers (No es naix educat, sinó que l’educació i el comportament s’adquireixen per experiència, i la formació, amb diners)

Temes associats al refrany: parentiu, ensenyar, bona, diners