Amor, tos, fum i diners, no es poden amagar molt de temps (Són coses que acaben manifestant-se per si soles o sabent-se)

Temes associats al refrany: amor, foc, diners, salut