Amic fins a la mort si a la butxaca no em fas toc (Adverteix que l’economia pot afectar la millor amistat)

Temes associats al refrany: persones, amistat, diners