Allò que no mata, engreixa (Es diu per significar que tot és aprofitable per al cos mentres no sigui declaradament perjudicial)

Temes associats al refrany: salut, mort, menjarTraducción al castellano (google): Lo que no mata, engorda (Se dice para significar que todo es aprovechable para el cuerpo mientras no sea declaradamente perjudicial)