Aigua corrent no fa mal a la gent (L’aigua que circula, encara que siga de poca qualitat, està més oxigenada i mesclada que l’aigua estanca, que sol corrompre’s9

Temes associats al refrany: aigua, mal, gent, beure, salut