De bregues i de plets, amb poc n’hi ha prou (Recomana evitar les situacions desagradables i oneroses)

Temes associats al refrany: justicia