De baralles i de pleits lo que en fuig és ben discret (Ens adverteix sobre els plets. Hem d’evitar-los a qualsevol preu, perquè, tot i guanyar-los, hi acabem perdent)

Temes associats al refrany: justicia