Costums rompen lleis (Vol dir que els costums arrelats solen prevaler damunt la legislació sobrevinguda)

Temes associats al refrany: justicia