Com més lleis més pleits (Les coses senzilles, breus i clares són entenedores per tots, mentre que les coses llargues i enrevessades són interpretables diferentment)

Temes associats al refrany: justicia